enamad

کاربر آزاد

کاربر عزیز!

برای سفارش یا خرید محصولات، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کنید یا با حساب کاربری خود که قبلا ایجاد کرده‌اید وارد سامانه شوید؛ سپس برای انتخاب نمونه مورد نظر به بخش آرشیو از منوی بالای صفحه اصلی مراجعه نمایید. پس از انتخاب پنجره‌ مناسب بر اساس تقسیمات موجود و رسیدن به فایل (های) مورد نظر، با توجه به وجود یا عدم وجود محدودیت دست‌رسی*، می‌توانید نمونه را انتخاب کنید تا به پنجره فرآیند فروش وارد شوید.

در صورتی که قبل از ثبت نام در سامانه، فایل مورد نیاز را انتخاب کرده باشید، پس از درخواست سفارش، از شما خواسته می‌شود تا در سامانه ثبت نام کنید یا با حساب کاربری خود وارد سامانه شوید. بعد از ورود به سامانه، دوباره باید نمونه مورد نظر را انتخاب نمایید.

* منظور از محدودیت یا سطح دست‌رسی: برای بعضی از نمونه‌ها، به ویژه آنهایی که مربوط به کتاب‌های آموزشی، یا ویژه هنرجویان آموزشگاه موسیقی چنگ می‌باشند، سطح دست‌رسی در نظر گرفته شده است؛ که در این صورت متقاضیان با وارد کردن بار کد موجود در کتابی که قبلا خریداری کرده‌اند، یا شماره هنرجویی چنگ، می‌توانند به فایل (های) مورد نظر دست‌رسی یابند.

** بار کد ویژه‌ای که برای پایان دادن به محدودیت یا سطح دست‌رسی مورد نیاز است، در کتاب آموزشی که خریداری نموده‌اید، موجود است.